Waaldrecht

In Waaldrecht werd een aantal maatschappelijke thema’s als woningnood, recidivisme, milieuvervuiling, krotvorming en werkloosheid aangesneden.