Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan…

Centraal staan de lotgevallen van de gegoede Hollandse familie Dercksz, die tot de burgerij behoort.