The Wombles

De Wombles gaat over een volkje wat de vuilnis opruimt en daar dingen van maakt.