The Time Tunnel

Twee wetenschappers van een geheim tijdreizenproject zitten vast in de in de tijd en verschijnen in de bijzondere eeuwen van de geschiedenis.