The George Burns and Gracie Allen Show

Blanche komt vaak bij Gracie over de vloer wat Harry irriteert maar waar George de humor wel van inziet.