The Champions

Craig Stirling, Sharron Macready and Richard Barrett zijn geheime agenten die voor de internationale organisatie Nemesis werken, een internationale inlichtingendienst in Geneve.