The adventures of Rin Tin Tin

Rusty is een weesjongen, hij wordt samen met de hond Rin Tin Tin geadopteerd door de troepen van Fort Apache.