Steptoe and Son

Twee handelaren in vodden en benen wonen in Oil Drum Lane. Albert Steptoe is voddenman, een handelaar in lompen en benen, die nogal groezelige manieren heeft. Zijn veertig jaar oude zoon Harold meer sociale aspiraties en pretenties.