Spel zonder grenzen

Spel zonder grenzen was een internationale versie van Zeskamp en Stedenspel.