Sil de Strandjutter

Sil Droeviger, boer in Oosterend, vult zijn inkomen voor zijn gezin, bestaande uit zijn vrouw Jaakje en zoons Jelle en Wietse, aan met strandjutten

ic-wikipedia ic-youtube ic-imdb