Miss Marple

Miss Marple is een dame op leeftijd en wordt vaak aangezien voor een nieuwsgierige oude vrijster, maar ze lost de ingewikkeldste moordzaken op met haar ijzeren logica.