Medisch Centrum West

Medisch Centrum West ging over realistische medische thema’s en ethische dilemma’s en werden opgehangen rond romances en intriges tussen de dokters en verpleegsters.

ic-wikipedia ic-youtube ic-imdb