Jiskefet Debiteuren Krediteuren

Jos en Edgar, hun collega Storm en secretaresse Juffrouw Janniewerken op de financiële administratie en komen de dag door met flauwe kantoorhumor.

ic-wikipedia ic-youtube ic-imdb