In the heat of the night

De serie gaat over het politiekorps in het plaatsje Sparta in Mississippi en de typerende zaken die voorkomen in het leven in de armere delen van het zuidoosten.