Hints

Hints is een spel waarbij niet gesproken mag worden. Iemand moet aan de rest van het team duidelijk maken welk woord hij of zij uitbeeldt.

ic-wikipedia ic-youtube