Het huis Anubis

Het Het huis Anubis gaat over acht jongeren in een internaat die een mysterieus geheim proberen op te lossen.