Get the picture

De kandidaat kiest een vakje met een letter. Als de bijbehorende vraag correct is beantwoord verschijnt een klein deel van een foto.