Fort Alpha

Het Alpha College is otstaan door een fusie. Er zijn hevige controverses tussen de ‘Sjonnies en Anita’s’ van Het Spiegel college en de ‘kakkers’ van de Rijksscholengemeenschap.