Er waren eens twee koningskinderen

Annie en Klaas Koning zijn weeskinderen die vluchten voor de bemoeizuchtige tante en de welzijnswerker.