Emergency!

Emergency! gaat over de avonturen van het medische team van brandweerkazerne 51.