Dr Snuggles

Doctor Snuggles is een altijd opgewekt heertje en woont in een magisch land waar de dieren en diverse voorwerpen kunnen praten. Hij is uitvinder van de meest gekke dingen.

ic-wikipedia ic-youtube ic-imdb