Dexter’s Laboratory

Dexter heeft een laboratorium op zijn kamer waar zijn zus Dee Dee altijd weer een puinhoop van weet te maken.