Dempsey and Makepeace

James Dempsey uit New york wordt overgeplaatst naar Scotland Yard. Daar krijgt Harriet Makepeace als partner.

ic-wikipedia ic-youtube ic-imdb