De zwakste schakel

Doel van het spel is om na iedere spelronde, waarin aan iedere speler meerdere kennisvragen worden gesteld, de slechtste speler weg te stemmen.