De Ombudsman

In De Ombudsman konden kijkers vragen stellen en onderwerpen aandragen die vervolgens in het programma behandeld werden.