COPS

De serie gaat over de strijd tussen de Central Organization of Police Specialists (C.O.P.S.) en Big Boss met zijn Crooks.