Charles in charge

De student Charles probeert zijn leven met zijn studies, vriendschappen en werk bij de familie Powell op orde te brengen.