Call TV

Call TV was een programma waarin bellers oproepen konden plaatsen, gesprekjes voerden, interviews werden gedaan etc. en waar tevens een belspelletje in zat.