Bompa

“Den Bompa” Jos Vleugels is weduwnaar van de bomma Anna en woont in bij zijn kleinzoon Leo. Hij heeft twee zoons Paul en Roger.