Black Mirror

Black Mirror bestaat uit losstaande verhalen waarin de snelle technologische ontwikkelingen in de 21e eeuw een veelvoorkomend thema is